Kemisk risikovurdering

Kemisk risikovurdering for stoffer og materialer mv.  – nem adgang og administration
Sikkerhedskortet gør det nemt for jer at udarbejde og få adgang til jeres kemiske risikovurdering og den tilhørende instruktion for kemikalier og kemiske eksponeringer. I har mulighed for let adgang, lige der hvor I befinder jer via pc, tablet eller smartphone. Samtidig får I mulighed for samme lette adgang til jeres brugsanvisninger for maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler. Det sker ved brug af et let og enkelt elektronisk system, der er udviklet specielt hertil – systemet Sikkerhedskortet.dk.

Sikkerhedsdatablade for kemikalier
En leverandør af produkter, der indeholder farlige stoffer og materialer, skal sammen med produktet levere et sikkerhedsdatablad. Dette sikkerhedsdatablad indeholder en lang række forskellige oplysninger om produktets farlighed, og hvordan man kan anvende det på en forsvarlig måde.

Brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler og værnemidler
Maskiner, stilladser, byggeelementer og andre tekniske hjælpemidler skal leveres med en dansk brugsanvisning, der oplyser om farer ved hjælpemidler samt om de sikkerhedsforanstaltninger, man skal træffe, når man bruger hjælpemidler, herunder om nødvendig brug af personlige værnemidler.

Også personlige værnemidler skal leveres med en dansk brugsanvisning.

Med sikkerhedskortet kan du:

Indhold i systemet Sikkerhedskortet

Priser

Prisen for sikkerhedskortet:
Sikkerhedskortet er et abonnementssystem med en oprettelsessafgift. Det er fuldstændig gratis at bruge systemet i 30 dage. 30 dage efter oprettelsen sender vi en faktura, men hvis du ikke ønsker at fortsætte kan du blot sende os en mail.

Virksomheder op til 10 ansatte: Tilmelding: 500 kr. Abonnement: 45 kr./md

Virksomheder op til 50 ansatte: Tilmelding: 2.000 kr. Abonnement: 129 kr./md

Virksomheder med flere end 50 ansatte: Tilmelding: 3.000 kr. Abonnement: 199 kr./md

Klik her for tilmelding

Abonnementsprisen er for et ”tomt” system, der er klar til at modtage og distribuere jeres egne kemiske risikovurderinger med tilhørende instruktion. De kan være udarbejdet af jer selv eller af en ekstern konsulent. Abonnementet opkræves forud for et år ad gangen. De anførte beløb er ekskl. moms. Sikkerhedskortet.dk kan både hjælpe jer med udvidelser til systemet (fx andre formularer) og udarbejdelse af jeres egne kemiske risikovurderinger, instruktioner mv. Send os en mail på sikkerhedskortet@docshare.dk med jeres ønsker, og så sender vi jer et tilbud.


5A ApS Autoriseret arbejdsmiljørådgiver   &   InfoShare Software