10 Hjælperedskaber

Skabelon / skema til liste over jeres kemiske produklter: link til en skabelon som du kan bruge til din liste, samt link til en udfyldt liste med eksempler så du kan se, hvordan man gør.

Skabelon / skema til at udarbejde kemisk risikovurdering og instruktion: link til skabelon med vejledning til at udarbejde kemisk risikovurdering og skriftlig instruktion.

Vejledning om brug af generel risikovurderingnsmetode til farlig kemi: link til vejledning om at udarbejde en risikovurdering for farlig kemi.

Instruktion: link til video om instruktion

Faresymboler / Fareikoner: Link fra BFA services hjemmeside til Piktogrammer (zip-fil) hvorfra du kan indsætte faresynbol i din kemiske risikovurdering og instruktion, og links til navne og udseende på de 9 faresymboler: Sundhedsfare, Ætsende, Brandfarlig, Miljøfare, Kronisk sundhedsfare, Brandnærende, Akut giftig, Trykflaske, Eksplosiv

Værnemiddel symboler: Link fra BFA services hjemmeside til Piktogrammer (zip-fil) hvorfra du kan indsætte værnemiddelsymboler i din kemiske risikovurdering og instruktion