3 Få opdaterede sikkerhedsdatablade (SDS)

Få opdaterede sikkerhedsdatablade (SDS) for jeres kemiske produkter. I kan rekvirere sikkerhedsdatabladene fra kommunens indkøbssystem. Hvis leverandør ikke har medleveret SDS, er det ofte er det nemmest at downloade disse fra producentens hjemmeside. Læg dem gerne elektronisk så de er tilgængelige for de medarbejdere, der skal bruge dem. De kan også gøres tilgængelige på papir.