5 Lav en kemisk risikovurdering med tilhørende skriftlig instruktion

Lav en kemisk risikovurdering med tilhørende skriftlig instruktionfor anvendelser hvor der er farlig kemi.

Se link til skabelon til at udarbejde kemisk risikovurdering og skriftlig instruktion. Vejledning til udfyldelsen fremgår af skabelonen. Du kan både anvende skabelonen til vurdering af de kemiske produkter og processer. Ved udfyldning af skabelonen for kemiske produkter er der i vejledningen henvist til de relevante punkter i sikkerhedsdatabladet (SDS). Ved udfyldning af skabelonen for processer hvor der frigøres farlig kemi, vejledes der om at se i og henvise til relevante vejledninger fra BFA eller Arbejdstilsynet.

Relevante faresymboler og værnemiddel symboler (piktogrammer) til at sætte ind i den kemiske risikovurdering finder du i dette link til Piktogrammer (zip-fil).

Følgende skal være tilgængeligt for de medarbejdere, der anvender det kemiske produkt, eller arbejder med den proces der frigør farlig kemi:

  • Listen over produkter og processer,
  • De kemiske risikovurderinger og instruktioner,
  • Produkternes sikkerhedsdatablade
  • Vejledningerne fra BFA eller Arbejdstilsynet om forebyggelse ved jeres processer

Materialerne skal være tilgængelige, så medarbejderne der arbejder med produkterne eller processerne altid kan finde dem frem. Derfor lægges materialerne på lokalt drev i jeres virksomhed.

Er du i tvivl om hvilke foranstaltninger der er nødvendige?

Hvis I herudover er i tvivl om hvilke foranstaltninger i form af værnemidler, udsugning mv., som I skal vælge, så er det en god ide at bruge et risikovurderingskema til at udarbejde en risikovurdering. Se link til vejledning om at udarbejde en risikovurdering for farlig kemi, samt to eksempler på hvordan det kan gøres.