Anmeldelser

Anmeldelser til Produktregistret

5A kan hjælpe med at

  • udarbejde lovpligtige anmeldelse af produkter til Produktregistret, og
  • rådgive om hvordan I selv anmelder produkter til Produktregistret.

Anmeldelser genteknologi – biologiske agenser

I forbindelse med arbejde med biologiske agenser og genteknologi er der pligt til at anmelde arbejdet, ligesom der i nogle tilfælde skal fremskaffes en godkendelse.

5A kan hjælpe med identifikation lovkravene på de enkelte områder, samt rådgive om

  • anmeldelse af og arbejde med biologiske agenser og
  • anmeldelse af og arbejde med projekter med genmodificerede organismer, dyr og planter og
  • anmeldelse og indretning af lokaler og områder, der skal klassificeres til dette arbejde
  • anmeldelse ved ændringer i de projekter og lokaliteter, der er godkendt og klassificerede
  • godkendelse af produktioner hvori der indgår genmodificerede organismer.

Vi har medarbejdere med en anseelig genteknologisk og biologisk specialviden, bl.a. nogle der via en tidligere ansættelse i Arbejdstilsynet har stor erfaring vedr. arbejdsmiljø­lovgivningen på området, herunder sagsbehandling af anmeldelser og tilsyn indenfor både genteknologi og biologiske agenser.

Vi har også stor erfaring m.h.t. reglerne på miljøområdet indenfor genteknologi. Vi har derfor et indgående kendskab til de krav som Arbejdstilsynet og miljømyndighederne stiller til forebyggelse på det genteknologiske område.

5A kan således  hjælpe med rådgivning om hvordan I identificerer  risici ved arbejde med biologiske agenser og genmodificerede organismer, og om hvordan man kan minimere dem eller i bedste fald helt fjerne dem.

Anmeldelser efter kræftbekendtgørelsen

5A kan hjælpe med at

  • udarbejde lovpligtige anmeldelser til Arbejdstilsynet vedr. arbejde med kræftfremkaldende stoffer, og
  • rådgive om hvordan I selv anmelder arbejde med kræftfremkaldende stoffer til Arbejdstilsynet.