Ergonomi

Muskel- og skeletpåvirkninger

Hvis I har arbejdsprocesser  hvor der er fare for nedslidning på grund af muskel- og skeletpåvirkninger fx som følge af

 • belastende arbejdsstillinger
 • tunge løft
 • træk og skub
 • ensidigt belastende eller gentaget arbejde

kan 5A hjælpe med at

 • identificere de belastende arbejdsprocesser og deres årsag
 • vurdere risici ved belastningerne
 • rådgive om hvordan man kan minimere eller i bedste fald helt fjerner belastningerne

5A samarbejder med konsulenter der har specialviden indenfor hele muskel- og skeletområdet, herunder fx

 • metoder og tekniske hjælpemidler der kan nedbringe eller fjerne belastningerne
 • eksponeringsniveauer og statistik for muskel og skeletbelastninger i forskellige brancher
 • forebyggelse af muskel- og skeletbelastninger i forskellige brancher som fx transportområdet, social og sundhedsområdet, hospitaler, bygge/anlæg – og industriområdet
 • Arbejdstilsynets statistik for arbejdsbetingede sygdomme på muskel- og skeletområdet

Vi samarbejder bl.a. med konsulenter der er tidligere medarbejdere i Arbejdstilsynet, og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af arbejdsmiljøproblemer på muskel- og skeletområdet. Vi kender derfor til de krav som Arbejdstilsynet vil stille til forebyggelse af muskel- og skeletbelastninger.