Forflytning

Sundhedspersonale har 6 gange større risiko for at pådrage sig helbredsskader sammenlignet med andre erhvervsgrupper. Én af grundene til dette er den manuelle håndtering eller forflytning af borgere/patienter (=personer) for foregår indenfor sundhedsområdet.

5A tilbyder:

  • grundkursus i forflytningsteknik
  • uddannelse af forflytningsvejledere
  • temadage for forflytningsvejledere
  • kurser i forflytning af svært overvægtige personer

Skader og ulykker kan reduceres ved brug af udstyr og hjælpemidler som aflaster personalet, god arbejdsteknik, risikoanalyse af daglige opgaver, faste procedurer for brug af hjælpemidler og egnet arbejdsteknik.
Behovet for forflytninger opstår, når en person ikke selv kan flytte sig fra sted til sted eller vende, dreje eller rykke sig fx i en seng. Når sundhedspersonalet skal hjælpe en person med at forflytte sig skal det altid foregå i samarbejde med personen og med udgangspunkt i det naturlige bevægemønster og den enkelte persons ressourcer.
Derudover er det vigtigt at bruge hjælpemidler, rulle, trække og skubbe personen i vandret plan, at der er én der leder forflytningen, at bede om hjælp hvis det er nødvendigt og tænke kreativt.

Forflytning af svært overvægtige personer udgør en særlig udfordring indenfor forflytningsområdet. Hjælpemidlerne er større, der skal bruges flere af dem, der kræves mere plads og flere hjælpere til at udføre forflytningen. Selve forflytningen skal være nøje planlagt, da det mange gange er marginalerne der afgør, om en forflytning af en svært overvægtig person lykkes.