Kemi

Kemiske påvirkninger

Hvis der er luftforurening, eller I har arbejdsprocesser hvor der anvendes farlige stoffer eller kemikalier, kan 5A hjælpe med at

 • identificere de kemiske arbejdsmiljøproblemer
 • vurdere risikoen ved udsættelse for forskellige kemikalier
 • vurdere risikoen ved de kemiske processer
 • rådgive om hvordan man kan minimere eller i bedste fald helt fjerner de kemiske arbejdsmiljøproblemer

Vi har specialviden indenfor hele det kemiske arbejdsmiljøområde, herunder fx om

 • arbejde med opløsningsmidler
 • arbejde med kræftfremkaldende og mutagene stoffer
 • arbejde med allergifremkaldende stoffer
 • arbejde med støv mv.
 • grænseværdier
 • substitution
 • personlige værnemidler
 • vurdering af målinger
 • eksponeringsniveauer for kemiske produkter og kemiske processer i forskellige brancher
 • metoder til forebyggelse af kemiske arbejdsmiljøproblemer i forskellige brancher, fx inden for bygge- og anlægsbranchen samt industriområdet
 • løsning af kemiske arbejdsmiljøproblemer generelt, fx ved substitution, ventilation mv.
 • regler for unges og gravides arbejde med kemikalier
 • Arbejdstilsynets statistik for arbejdsbetingede sygdomme på kemiområdet

Vi kan også hjælpe jeres virksomhed med at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger, anmelde anvendelse af kræftfremkaldende stoffer mv.
Vi har medarbejdere der har stor specialviden og erfaring i vurdering af kemiske arbejdsmiljøproblemer.
Vi beskæftiger bl.a. en række medarbejdere, der fra tidligere arbejde som tilsynsførende i Arbejdstilsynet, har stor viden om kemikalielovgivningen på arbejdsmiljøområdet.
Vi kender derfor til de krav som Arbejdstilsynet vil stille til forebyggelse af belastninger som følge af kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet.