5A

5A er autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle fagområder:

  • Det ergonomiske område
  • Det biologiske område
  • Det kemiske område
  • Det fysiske område
  • Det psykosociale område.

 Vores mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved at udbyde relevant, kvalificeret og effektiv rådgivning.

Vi vil gerne møde virksomhederne der hvor de er, og lægger vægt på at fremstå som en troværdig, anerkendende og fagligt kvalificeret arbejdsmiljørådgiver.

5A tilbyder rådgivning indenfor alle arbejdsmiljøområder herunder bygge/anlæg fx plan for sikkerhed og sundhed (PSS), journal, projektgranskning, arbejdsmiljøgennemgang, APV og arbejdsmiljøorganisation.

Vore medarbejdere har uddannelse som arbejdsm

iljøkoordinatorer inden for bygge- og anlægsområdet.

Gå til APV-siden og download et gratis program til administration af APV, eller du kan få 5A til at lave en checkliste specielt tilrettet din branche eller din virksomhed.

Gå til siden om elektronisk adgang til arbejdspladsbrugsanvisninger via SIKKERHEDSKORTET. Se hvordan du – fra et vilkårligt opholdssted – får elektronisk adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB) for netop dine kemikalier.

Vi tilbyder bistand til undervisning – herunder undervisning i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse samt projektledelse af arbejdsmiljøprojekter.

Se vores tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelser indenfor en lang række områder.

 Vi rådgiver om arbejdsulykker, genteknologi (GMO), biologiske agenser og kemi, om muskel- og skeletbesvær, trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt indeklima, støj, vibrationer og akustik.
5A har ekspertise til måling af indeklima, kemisk forurening (inkl. asbest og PCB) og støj.

Medarbejderne i 5A har stor specialviden om arbejdsmiljølovgivningen, om Arbejdstilsynets tilsyn og håndhævelse samt om praksis for hvordan arbejdsmiljøreglerne skal forstås.

Vi tilbyder rådgivning til både små og store virksomheder, offentlige såvel som private inden for forskellige brancher og jobgrupper.
Se mere om 5A’s rådgivningsydelser via oversigten til venstre.
Se specielt vore særlige tilbud.
5A dækker primært Sjælland og øerne.

sjælland

5A ApS    Usserød Kongevej 97A     2970 Hørsholm     Telefon: 4914 4404


5A ApS Autoriseret arbejdsmiljørådgiver