Støj m.m.

Støj, akustik og vibrationer

Hvis der er meget høj støj, forstyrrende støj, dårlig akustik eller der er støjende maskiner eller arbejdsprocesser på jeres virksomhed kan 5A hjælpe med at

 • identificere de støjende arbejdsprocesser eller anledning til støjen
 • udføre støjmålinger
 • identificere årsagen til dårlig akustik
 • vurde risikoen ved påvirkning af støj mv.
 • rådgive om hvordan man kan minimere eller i bedste fald helt fjerne høj og forstyrrende støj eller dårlig akustik

5A har specialviden indenfor hele støjområdet, herunder fx om

 • grænseværdier
 • metoder til støjdæmpning
 • personlige værnemidler
 • støjmålinger
 • eksponeringsniveauer for høj støj, forstyrrende støj og dårlig akustik i forskellige brancher
 • forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer på støjområdet i forskellige brancher som fx skoler, børneinstitutioner, bygge/anlæg-  og industriområdet
 • Arbejdstilsynets statistik for arbejdsbetingede sygdomme på støjområdet

5A kan også hjælpe jeres virksomhed med vurdering af arbejdsprocesser med vibrationer og identificere årsagen til disse.
Vi har bl.a. medarbejdere der er tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet, og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen på området. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af arbejdsmiljøproblemer som følge udsættelse for støj, vibrationer og dårlig akustik. Vi har således et meget præcist kendskab til de krav som Arbejdstilsynet vil stille til forebyggelse af belastninger som følge af støj, vibrationer og dårlig akustik.