Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske uddannelse på 22 timer skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).
Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.
Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed.
Formålet med den supplerende uddannelse skal være at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.
Disse kurser kan afholdes for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på virksomheden. Virksomheden kan med fordel lade flere interesserede medarbejdere deltage herunder samarbejdsorganisationens medlemmer, da det kan få den nye viden og nye holdninger til at sprede sig hurtigere i virksomheden. Flere mindre virksomheder kan gå sammen om et kursus. Kurserne kan også tilbydes som åbne kurser.