Trivsel

Psykisk arbejdsmiljø

Hvis I på virksomheden har arbejde hvor der er problemer med trivsel eller fare for nedslidning på grund af påvirkninger i arbejdsmiljøet fx som følge af

 • stress
 • mobning
 • samarbejdsproblemer
 • eller andre arbejdsmiljøforhold som kan medføre psykisk og fysisk nedslidning

kan 5A hjælpe med, at

 • identificere de belastende arbejdsprocesser og de påvirkninger der giver anledning til belastningerne
 • vurdere risici ved belastningerne
 • rådgive om hvordan man kan minimere eller i bedste fald helt fjerner belastningerne

5A samarbejder med konsulenter der har specialviden med hensyn til trivsel på arbejdspladsen, herunder fx om

 • metoder til undersøgelse af belastninger i virksomheders psykiske arbejdsmiljø
 • hvilke initiativer en virksomhed kan iværksætte for at nedbringe eller fjerne belastningerne
 • vurderinger af undersøgelser af virksomheders psykiske arbejdsmiljø
 • forebyggelse af nedslidning, bl.a. som følge af belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, i forskellige brancher som fx folkeskoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsområdet, hospitaler, bygge/anlæg-området mv.
 • Arbejdstilsynets statistik for psykosociale arbejdsbetingede sygdomme

Vi har medarbejdere der tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af psykisk arbejdsmiljø. Vi ved derfor på hvilke områder Arbejdstilsynet vil stille krav om forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer, og i hvilke krav der vil blive stillet til forebyggelsen.