Ulykker og B/A

Ulykkesforebyggelse

Hvis I har mange arbejdsulykker, enten fordi I er en stor virksomhed med mange ansatte, eller fordi jeres arbejdsforhold, maskiner og arbejdsprocesser er særligt risikofyldte, kan 5A hjælpe jer med at

  • identificere de forhold der udgør en ulykkesfare
  • vurdere ulykkesrisici mv.
  • rådgive om hvordan man kan forebygge ulykker eller minimere og i bedste fald helt fjerner ulykkesfaren

5A har stor viden om og erfaring med

  • forebyggelse af ulykker inden for bygge/anlæg, PSS, journal m.m.
  • ulykkesregistrering og -statistik
  • metoder til undersøgelse, risikovurdering og forebyggelse af ulykker
  • forekomst og forebyggelse af ulykker i forskellige virksomhedstyper og brancher som fx kommuner, bygge/anlæg – og industriområdet
  • Arbejdstilsynets ulykkesstatistik for arbejdsulykker

Arbejdsulykker er en væsentlig årsag til sygefravær, og er ofte forbundet med store omkostninger både for den tilskadekomne og for virksomheden.

Vi har medarbejdere der er tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet og som derfor har et grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen på området. De har stor specialviden og erfaring i vurdering af arbejdsmiljøproblemer specielt på ulykkesområdet. Vi kender derfor også nøje de krav som Arbejdstilsynet vil stille til forebyggelse af ulykkesfarer.

Se vores særlige tilbud om ulykkesforebyggelse.