6 Vurder anvendelse af et mindre farligt produkt eller proces

Vurder anvendelse af et mindre farligt produkt eller proces

Vurder samtidig om der kan anvendes et mindre farligt produkt eller mindre farlig proces (substitution). Det kan du gøre sådan:

 1. Overvej en anden arbejdsmetode (proces), hvor det slet ikke er nødvendigt at bruge kemiske stoffer eller materialer. Det gælder også, hvis farlig kemi som støv, dampe, røg mm. udvikles ved den valgte arbejdsmetode. Fx hvis det er muligt at undgå mekanisk hurtig bearbejdende værktøj og i stedet skære eller klippe materialerne.
 2. Vurder anvendelsesmetoden. Hvis det giver mening
  • Undgå produkter hvor der ved brug dannes aerosoler/damper af. Fx sprayprodukter mv.
  • Brug produkter der kan påføres med fugepistol fremfor spatel eller lignende
  • Brug produkter som kan opblandes i lukkede systemer inden de er færdige til brug, fx to-komponentprodukter
 3. Er der forskel i krav til beskyttelsesmidler (ventilation, personlige værnemidler mv.), så vælg det produkt med de laveste krav
 4. Sammenlign produkter ved at se i sikkerhedsdatabladene. Her er oplysninger om:
  • Produktets faremærkning (piktogrammer og fare sætninger på etiketten, Se SDS pkt. 2)
  • Indholdsstoffer (Se SDS pkt. 3)
  • Vejledning om brug af foranstaltninger når produktet anvendes (Se SDS pkt. 8)
  • Toksikologiske oplysninger (Se SDS pkt. 11)
  • Kodenummer (Se SDS pkt. 15 eller evt. nr. 2). Anvend altid produktet med det laveste kodenummer, hvis produktet er egnet til brugen. Tallet før bindestregen går fra 1 til 5 og vedrører dampe fra opløsningsmidler, og tallet efter bindestregen går fra 1 til 6 og vedrører fx risiko for allergi eller kræft. Jo højere tal, jo større behov er der for sikkerhedsforanstaltninger.
 5. Undgå farvestoffer
 6. Undgå parfume
 7. Miljømærkning som ”Blomsten” eller ”Svanen” kan være en god indikator, når man skal vælge det mindst farlige produkt. Der findes miljømærkede produkter til rengøring, maling, fugemasser m.m.
 8. Spørg i netværket af ansatte, leverandører om der er kendskab til gode alternativer
 9. Det kræver tilvænning at bruge en ny arbejdsmetode eller produkt. Aftal en testperiode.

Hvornår er der særlig grund til at overveje at anvende et mindre farligt produkt (substitution)?

Hvis I anvender nogle af disse produkter, er der særlig grund til at overveje substitution:

 • Produkter med epoxy (tallet efter bindestregen i kodenummeret er -5)
 • Produkter med isocyanat (tallet efter bindestregen i kodenummeret er -3)
 • Kræftfremkaldende produkter (se SDS pkt. 2, ved kodenummer er tallet efter bindestregen i kodenummeret -6, ved medicin fx cytostatika)
 • Allergifremkaldende produkter mærket med H317, H334, EUH203, EUH204, EUH206 og EUH208 eller tallet efter bindestregen i kodenummeret er -5
 • Kemiske produkter, der indeholder opløsningsmidler (tallet før bindestregen i kodenummeret er 3- eller derover)
Et billede, der indeholder tekst, skilt, udendørs, rød

Automatisk genereret beskrivelse
 • Ætsende produkter                 
Et billede, der indeholder tekst, skilt, dronning

Automatisk genereret beskrivelse
Et billede, der indeholder tekst, skilt

Automatisk genereret beskrivelse
 • Giftige, Sundhedsfarlige eller produkter med mulig kræftfare       
Et billede, der indeholder tekst, skilt, ur

Automatisk genereret beskrivelse
 • Eksplosive produkter