8 Før tilsyn med om oplæring og instruktion følges

Før tilsyn med at oplæring og instruktion følges. Hvis arbejdet ikke udføres sikkert, så gentag risikovurderingen og tilpas instruktionen, så arbejdet udføres sikkert.