Arbejd sikkert og sundt med kemiske produkter

En forudsætning for at man kan arbejde sikkert og sundt med kemiske produkter er, at der er let adgang til viden om de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Den viden fås via de arbejdspladsbrugsanvisninger, der beskriver anvendelsen på den konkrete virksomhed. Arbejdspladsbrugsanvisningerne skal virksomheden udarbejde ud fra de oplysninger, som leveres af produktleverandøren i form af det lovpligtige sikkerhedsdatablad (SDS). Det er altså lovpligtigt for producent/leverandør at udarbejde og levere et generelt sikkerhedsdatablad, og det er lovpligtigt for arbejdsgiveren at udarbejde en APB for den konkrete anvendelse.

Retur