Arbejd sikkert og sundt med kemiske produkter

En forudsætning for at man kan arbejde sikkert og sundt med kemiske produkter er, at der er let adgang til viden om de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Den viden fås via den kemiske risikovurdering og den tilhørende instruktion om sikker anvendelse på den konkrete virksomhed. Den kemiske risikovurdering og instruktionen skal virksomheden bl.a. udarbejde ud fra de oplysninger, som leveres af produktleverandøren i form af det lovpligtige sikkerhedsdatablad (SDS). Andre kilder, fx vejledninger fra Branche Fællesskaberne for arbejdsmiljø (BFA), kan også anvendes til at vurdere, hvordan der kan arbejdes sikkert og sundt.

Hvis du er udsat for påvirkning af kemiske forbindelser, som fx byggestøv der indeholder krystallinsk kvarts eller asbest ved renovering af ældre bygninger, skal der også udarbejdes en kemisk risikovurdering og gives en instruktion. Her vil I normal kunne søge viden til udarbejdelse af jeres kemiske risikovurdering og instruktion i vejledninger fra BFA.

Det er lovpligtigt for arbejdsgiveren, at udarbejde en kemisk risikovurdering og give den relevante instruktion i hvordan arbejdet kan udføres sikkert og sundt.

Retur