Bed producenten om sikkerhedsdatablad (SDS) for dine produkter

Producenten for hvert enkelt produkt bedes om at fremsende produktets sikkerhedsdatablad (SDS)*. Vedlæg en reduceret udgave af produktregnearket til hver af jeres producenter med oplysning om produktnavn fra etiketten, varenummer, produkttype og producent. Se forslag til brev til producent.

Retur