Få let elektronisk adgang til jeres arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

Sikkerhedskortet giver let elektronisk adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne for de medarbejdere, der arbejder med de kemiske produkter, også når disse arbejder på distancen, som fx på byggepladser.
Du kan også få adgang til dine andre brugsanvisninger fx for maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.
Adgangen sker via pc, tablet eller smartphone.
Systemet er desuden helt enkelt at oprette, bruge og ajourføre.

Systemet sikrer, at virksomheden på en nem og enkel måde kan leve op til arbejdsmiljølovgivningens krav om brug af de mindst farlige produkter og iagttager de nødvendige foranstaltninger, når der arbejdes med produkterne.

Retur