Få let elektronisk adgang til jeres kemiske risikovurdering og instruktion

Sikkerhedskortet giver let elektronisk adgang til kemiske risikovurderinger og instruktion for de medarbejdere, der arbejder med de kemiske produkter. Også når disse arbejder på distancen, som fx på byggepladser.
Du kan også få adgang til dine andre brugsanvisninger. Fx brugsanvisninger for maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.
Adgangen sker via pc, tablet eller smartphone.
Systemet er desuden helt enkelt at oprette, bruge og ajourføre.

Systemet sikrer, at virksomheden på en nem og enkel måde kan leve op til arbejdsmiljølovgivningens krav. Herunder krav om forsvarlig brug af tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, brug af de mindst farlige kemiske produkter og anvendelse af de nødvendige foranstaltninger, når der arbejdes med kemiske produkter.

Retur