Gennemgå jeres kemiske produkter og kassér dem I kan undvære

Ved denne gennemgang / sanering af produkterne (dåser, flasker, sække mv.) minimeres antallet af kemiske produkter. Dermed reduceres arbejdet med at udarbejde kemiske risikovurdering og instruktion.

Produkter der

  • er for gamle,
  • ens produkter fra forskellige leverandører, eller
  • er unødvendige

kasseres, og afleveres på kommunens modtageplads

Retur