Gør det let at udarbejde jeres kemiske risikovurdering og instruktion

Erfaringen viser, at det kan være et stort administrativt arbejde for virksomhederne at udarbejde og ajourføre kemiske risikovurderinger og den tilhørende instruktion. Derfor er der behov for et enkelt og nemt system til at udarbejde og ajourføre kemiske risikovurderinger og instruktion. Et system som også giver nem adgang for de medarbejdere, der skal anvende disse oplysninger i hverdagen.

Retur