Indhold i systemet Sikkerhedskortet

Sikkerhedskortet systemet består af følgende:

 • Hjemmeside som kan benyttes selvstændigt, eller simpelt hæftes op så den fremstår som en del af virksomhedens egen hjemmeside
 • Vejledning til brug af hjemmesiden
 • Relevante udskrivningsmuligheder, fx udskrivning af de enkelte kemiske risikovurderinger med tilhørende instruktion og den lovpligtige liste over virksomhedens kemikalier
 • Relevante links

Kemisk risikovurdering mv.

 • Vejledninger til let og enkelt at få styr på de kemiske produkter, og sikre løbende oprydning, indkøb af de mindst farlige produkter og ajourføring af systemet
 • Elektronisk vejledning til virksomhedernes udarbejdelse af egne kemiske risikovurderinger med instruktioner via hjemmesiden
 • Skabelon til kemisk risikovurdering og instruktion i form af en forside og  – når det er relevant – det tilhørende Sikkerhedsdatablad for produktet

Andre brugsanvisninger – maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler

 • Regler om brugsanvisninger til maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler
 • Skabelon til at indlægge brugsanvisninger for maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler i form af en forside til evt. særlig instruktion og vejledning i brugen og med adgang til leverandørens brugsanvisning for produktet

Der kan herudover tilkøbes følgende ydelser til Sikkerhedskortet:

 • Teknisk support af systemet i form af særlig skræddersyet tilpasning.
 • Bistand til indlægning af ændringer af oplysningerne i systemet, ajourføring af links mv.
 • Udarbejdelse og opdatering af selve indholdet i virksomhedernes kemiske risikovurderinger med tilhørende instruktioner
 • Andet efter aftale

Retur