Indhold i systemet Sikkerhedskortet

Sikkerhedskortet systemet består af følgende:

 • Hjemmeside som kan benyttes selvstændigt eller simpelt hæftes op så den fremstår som en del af virksomhedens egen hjemmeside
 • Vejledning til brug af hjemmesiden
 • Relevante udskrivningsmuligheder, fx udskrivning af de enkelte arbejdspladsbrugsanvisninger og den lovpligtige liste over virksomhedens kemikalier
 • Relevante links

Brugsanvisninger for kemiske produkter

 • Vejledninger til let og enkelt at få styr på de kemiske produkter, og sikre løbende oprydning, indkøb af de mindst farlige produkter og ajourføring af systemet
 • Elektronisk vejledning til virksomhedernes udarbejdelse af egne arbejdspladsbrugsanvisninger via hjemmesiden
 • Skabelon til arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) i form af en forside og det tilhørende Sikkerhedsdatablad for produktet
 • System til ajourføring af arbejdspladsbrugsanvisningerne. Systemet sender hver år en mail til sidste led i leverandørkæden (virksomhedens leverandør). Mailen er en forespørgsel til leverandørerne, om der er ændringer i sikkerhedsdatabladene

Andre brugsanvisninger – maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler

 • Regler om brugsanvisninger til maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler
 • Skabelon til at indlægge brugsanvisninger for maskiner, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler i form af en forside til evt. særlig instruktion og vejledning i brugen og med adgang til leverandørens brugsanvisning for produktet

Der kan herudover tilkøbes følgende ydelser til Sikkerhedskortet:

 • Teknisk support af systemet i form af særlig skræddersyet tilpasning.
 • Bistand til indlægning af ændringer af oplysningerne i systemet, ajourføring af links mv.
 • Udarbejdelse og opdatering af selve indholdet i virksomhedernes arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Andet efter aftale

Retur