Links

Arbejdstilsynet

På Arbejdstilsynets hjemmeside finder du oplysning om de vigtigste danske regler om arbejdsmiljø, reglerne for kemi, virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og ulykkesrisici

Miljøstyrelsen

På Miljøstyrelsens hjemmeside finder du oplysning om den europæiske kemikalielovgivning for mærkning om farlighed, oplysningspligt, forbud og registrering mv.:

Det europæiske kemikalieagentur (ECHA)

Det europæiske kemikalieagentur (ECHA) har en danske udgave af deres hemmeside. Her ligger mange vejledninger om den europæiske kemikalielovgivning. Mange vejledninger er oversat til dansk. Der ligger bl.a. en kortfattet samt en mere omfattende vejledning om hvilke krav der stilles til sikkerhedsdatablade (SDS). Se fx side 82, afsnit 8.2.2. i Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Afsnittet beskriver de oplysninger der skal foreligge i sikkerhedsdatabladet om individuelle beskyttelsesforanstaltninger, fx personlige værnemidler:

Vejledning om sikkerhedsdatablade (SDS)

Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

NFA’s hjemmeside indeholder oplysning om sidste ny dansk forskning på arbejdsmiljøområdet – herunder om kemiske produkter:

NFA´s hjemmeside

NFA har en hjemmeside der alene handler om forskning og nyheder om sikkerhed på nano-området. Prøv fx at se under Inspiration til virksomheder, hvor der bl.a. henvises til fire nyere danske pjecer fra bl.a. Branchearbejdsmiljørådet om nano-partikler i arbejdsmiljøet:

NFA´s hjemmeside Nanosikkerhed

Europæisk hjemmeside Subsport

Subsport er en Europæisk hjemmeside bl.a. finasieret af EU. Den beskriver bl.a. ny viden om substitution:

Subsport

 De amerikanske arbejdsmiljømyndigheder OSHA

Via de amerikanske arbejdsmiljømyndigheders hjemmeside er der bl.a. adgang til en database med målinger af det kemiske arbejdsmiljø på virksomheder i USA:

Chemical Exposure Health Data

ETUI´s Rischtox database

Rischtox er ETUI´s (The European Trade Union Institute) database. Den indeholder bl.a. oplysninger om risici, mærkning mv. for kemiske stoffer:

Rischtox

Den svenske kemikalieinspektions Ämnesregistret

I den svenske kemikalieinspektions database Ämneregistret kan man bl.a. søge efter kemiske navne, synonymer, CAS-nummer og EINECS-nummer:

Databasen Ämnesregistret