Login

Login til dit eget register over kemiske risikovurderinger med tilhørende instruktion: Login
Login til dit alternative register over andre brugsanvisninger: Login 
Begge login valgmuligheder giver de samme muligheder, men indeholder helt adskilte brugerregistreringer og dokumenter. Brug fx de to login alternativer til at oprette

  • et register med kemiske risikovurderinger med instruktion, og
  • et andet register med brugsanvisninger til tekniske hjælpemidler så som værktøj, stilladser, maskiner samt personlige værnemidler

Login til demo-system her: Login

Brugernavn demoadmin (administrator rettigheder) eller demobruger (almindelig adgang til dokumenter). For begge konti er adgangskoden 123123

Der er tre forskellige indgange til systemet:

1: Login her på siden som administrator (redigering af dokumenter)

2: Login her på siden som almindelig bruger (visning af dokumenter)

3: Opret dokumentlisten på jeres egen hjemmeside med vores vejledning

De vigtigste fordele ved Sikkerhedskortet.dk:

– der er enkel adgang til brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler mv. samt kemisk risikovurderinger og instruktion fra PC, tablet, smartphone

– det er meget hurtigt at redigere og oprette nye kemiske risikovurderinger / instruktioner: Mange kemiske risikovurderinger med tilhørende instruktioner ligner hinanden, så du kan hurtigt oprette en næsten-kopi af en eksisterende kemisk risikovurdering / instruktion: Bare ret en eksisterende kemiske risikovurdering / instruktion og lav en ændring i titlen – så bliver det til en ny kemisk risikovurdering med tilhørende instruktion.

– den kemiske risikovurdering og instruktion skal – hvis der er tale om anvendelse af et farligt kemisk produkt – henvise til leverandørens gældende og opdaterede Sikkerhedsdatablad.

Version 2 test: Login til dit eget register over tjeklister: Login

Version 3 test: Login til dit eget register over tjeklister: Login