Login

Login til dit eget register over Arbejdspladsbrugsanvisninger: Login
Login til dit alternative register over andre brugsanvisninger: Login 
Begge login valgmuligheder giver de samme muligheder, men indeholder helt adskilte brugerregistreringer og dokumenter. Brug fx de to login alternativer til at oprette et register med APB’er og et andet med brugsanvisninger til tekniske hjælpemidler så som værktøj, stilladser, maskiner samt personlige værnemidler.

Login til demo-system her: Login

Brugernavn demoadmin (administrator rettigheder) eller demobruger (almindelig adgang til dokumenter). For begge konti er adgangskoden 123123

Der er tre forskellige indgange til APB’erne:

1: Login her på siden som administrator (redigering af dokumenter)

2: Login her på siden som almindelig bruger (visning af dokumenter)

3: Opret dokumentlisten på jeres egen hjemmeside med vores API vejledning

De vigtigste fordele ved Sikkerhedskortet.dk:

– der er enkel adgang til APB’erne fra PC, tablet, smartphone

– det er meget hurtigt at redigere og oprette nye APBer: Mange APBer ligner hinanden, så du kan hurtigt oprette en næsten-kopi af en eksisterende APB: Bare ret en eksisterende APB og lav en ændring i APB’ens titel – så bliver det til en ny APB.

– APBer skal henvise til leverandørens gældende og opdaterede Sikkerhedsdatablad. Vi hjælper dig med at rykke for disse opdateringer.

Version 2 test: Login til dit eget register over tjeklister: Login

Version 3 test: Login til dit eget register over tjeklister: Login