Nu har I jeres kemiske risikovurdering og instruktion

En skabelon / forside med kemisk risikovurdering og instruktion udfyldes for hvert produkt i Sikkerhedskortet. Her vurderes, hvilke foranstaltninger og herunder værnemidler der skal anvendes, og hvad der skal instrueres i. Det handler bl.a. om brug af ventilation, åndedrætsværn, handsker samt andre foranstaltninger, der skal anvendes ved brug, spild, brand. I skal også skrive, hvor værnemidler kan hentes mv.

For produkter der ligner hinanden, og hvor vurderingen er den samme, kan man nemt klumpe og genbruge den kemiske risikovurdering og instruktion.

For udsættelser som ikke kommer fra et kemisk produkt, men fx fra en arbejdsproces, som ved bearbejdning af byggekomponenter med krystallinsk kvarts eller bly mv., finder I relevante vejledninger til brug for vurdering og udfyldelse af skabelonen til kemisk risikovurdering og instruktion. Det kan være vejledninger om støv eller bly fra Arbejdstilsynet eller fra Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø – BFA.

Se mere i Vejledning om udfyldelse af skabelon til kemisk risikovurdering og instruktion, og i den tomme skabelon til kemisk risikovurdering og instruktion.

Den lovpligtige liste over anvendte kemiske produkter og andre udsættelser på virksomheden

Når I har lagt den kemiske risikovurdering og instruktion ind i Sikkerhedskortet, så foreligger den lovpligtige liste over anvendte produkter og andre kemiske eksponeringer på virksomheden nu elektronisk. Listen fremkommer automatisk, når I har indtastet produkterne. Listen ajourføres automatisk, når i lægger nye vurderinger ind eller tager uaktuelle vurderinger ud.

Retur