Tekniske hjælpemidler, maskiner og personlige værnemidler

Der findes specifikke bekendtgørelser for anvendelse af tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler:

Herudover er findes der andre anvendelses regler fx for trykbeholdere mv., regler for arbejdets udførelse samt en lang række af andre bekendtgørelser der beskriver indretningskrav til personlige værnemidler og forskellige typer af tekniske hjælpemidler som fx maskiner, trykbeholdere mv. Se link til Arbejdstilsynets bekendtgørelser.

 At vejledning om oplæring mv.

Se også denne AT vejledning om oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet:

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet – AT Vejledning 1.7.1 Januar 2015