TEST

Kemisk risikovurdering, instruktion og oplæring

Der er kemi overalt. Påvirkninger kan stamme fra produkter med en planlagt kemisk virkning – det kan være rengøringsmidler, lime, maling, fugeskum og gulvbelægning. Påvirkninger kan også stamme fra arbejdsprocesser, hvor der udvikles støv, damp, røg, affald m.m. fra fx isoleringsmaterialer, træ-, beton-, svejse- og loddearbejde. Ved nedrivnings- og renoveringsopgaver i eksisterende bygninger kan påvirkning ske, når der er rester af asbest, PCB, bly og forurenet jord.

Kemiske påvirkninger kan udgøre en sundhedsrisiko, hvis de ikke håndteres rigtigt. Derfor skal I

  • have overblik over hvilke produkter som I anvender, og hvilke processer med udsættelse for kemi som I har (udarbejde en liste)
  • lave en risikovurdering (kemisk risikovurdering) af jeres produkter og processer
  • give instruktion i anvendelsen eller udsættelsen. I nogle tilfælde er det nødvendigt med en egentlig oplæring

Den kemiske risikovurdering er ligesom udarbejdelse af APV en lovpligtig del af kommunens arbejdsmiljøarbejde. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at indarbejde resultater fra den kemiske risikovurdering i jeres APV, fx hvis det viser sig, at det er nødvendigt at etablere ny ventilation.

Listen over produkter og processer, de kemiske risikovurderinger og instruktioner mv. skal være tilgængelige (elektronisk eller på papir) for de medarbejdere, der arbejder med produkterne eller processerne. Tilgængelig betyder, at medarbejderne altid skal kunne finde dem frem.

For at gøre det nemt at få styr på kemien har kommunen i de 11 nedenstående punkter vejledt om, hvordan I kan udarbejde jeres kemiske risikovurdering, give instruktion samt, hvis der er behov for det, oplæring i brug.

Se tegning med trin for trin

Sådan gør du:

1 Lav en liste over jeres kemiske produkter og processer

2 Ryd op i jeres produkter

3 Få opdaterede sikkerhedsdatablade (SDS)

4 Find vejledninger om jeres processer

5 Lav en kemisk risikovurdering med tilhørende skriftlig instruktion

6 Vurder anvendelse af et mindre farligt produkt eller proces

7 Oplær og instruer – hvornår skal der være oplæring og mundtlig instruktion?

8 Før tilsyn med om oplæring og instruktion følges

9 Eksempler på kemiske risikovurderinger og instruktion

10 Hjælperedskaber

11 Vil du vide mere om regelgrundlag mv.?