Undervisning

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse – Foredrag – Information

5A underviser bl.a. i den supplerened arbejdsmiljøuddannelse, holder foredrag m.v. inden for følgende områder:

 • Kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet – forebyggelse og regler.
 • Arbejdsmiljøreglerne inden for kemiområdet, herunder reglerne i bekendtgørelser med tilhørende vejledninger om
  • arbejdets udførelse og arbejdsstedets indretning, herunder reglerne om unødig påvirkning, ventilation og indeklima
  • stoffer og materialer
  • kræftfremkaldende stoffer og materialer
  • grænseværdier
  • MAL koder
  • PCB
  • m.m.m.
 • Krav til arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)
 • Regler om substitution af kemiske stoffer
 • Biologiske agenser og genteknologi i arbejdsmiljøet og forebyggelse. Regler for anmeldelse og godkendelse.
 • Forebyggelse af ulykker, ulykkesstatistik og regler
 • Støjpåvirkninger i arbejdsmiljøet – forebyggelse og regler
 • Muskel- og skeletpåvirkninger i arbejdsmiljøet – forebyggelse og regler
 • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø – forebyggelse og regler
 • APV – metoder og arbejdsmiljøregler

Vi kan også hjælpe med

 • udarbejdelse af informationsmaterialer samt arbejdsmiljøfaglig rådgivning om informationsmaterialer, og
 • projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af informationsmateriale.

Se detaljeret information her.

Leave a Reply